PROFIL DYPLOMOWANIA STUDIA STACJONARNE I, II STOPNIAprof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie obiektów użyteczności publicznej
5.      transformacja obiektów poprzemysłowych i poportowych
6.      rewitalizacja miast

dr hab. inż. arch. Aleksandra SatkiewiczParczewska prof. nazw. ZUT
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      adaptacja architektury zabytkowej ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji wnętrz
2.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
3.      projektowanie wnętrz

dr inż. arch. Joanna Arlet
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie wnętrz

dr inż. arch. Piotr Fiuk
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie wnętrz
dr inż. arch. Maciej Płotkowiak
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie wnętrz


PROFIL DYPLOMOWANIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIAprof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie obiektów użyteczności publicznej
5.      transformacja obiektów poprzemysłowych i poportowych
6.      rewitalizacja miast

dr hab. inż. arch. Aleksandra SatkiewiczParczewska prof. nazw. ZUT
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      adaptacja architektury zabytkowej ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji wnętrz
2.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
3.      projektowanie wnętrz

dr inż. arch. Joanna Arlet
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie wnętrz

dr inż. arch. Piotr Fiuk
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie wnętrz

dr inż. arch. Maciej Płotkowiak
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie wnętrz

dr inż. arch. Halina Rutyna
Tematyka prowadzonych prac dyplomowych:
1.      ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
2.      projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
3.      projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
4.      projektowanie wnętrz